Superfietser Schoten

Als de jonge fietsers het stadium van ‘startfietser' en ‘vaardige fietser' doorlopen hebben en veelvuldig fietsvaardigheden en verkeersvoorbereidend gedrag hebben getraind, kunnen ze in het zesde leerjaar hun brevet van ‘SUPERFIETSER' behalen, waarbij ze het geleerde toepassen in een levensechte verkeerssituatie.

Het is de bedoeling dat de fietser op de examendag zelfstandig een fietsparcours aflegt van 13 km . 
De politie van Schoten heeft het parcours uitgetekend. Zij zullen tevens zichtbaar aanwezig zijn en de nodige veiligheidsmaatregelen zullen indien nodig genomen worden. U leest er meer over in de folder die omstreeks de paasvakantie wordt verspreid.

Niettegenstaande de leerkrachten en de ouders van de werkgroep alle mogelijkheden zullen benutten om uw kind goed voor te bereiden en de nodige oefenkansen te bieden, vragen wij een sterk engagement van de ouders.

Een superfietser kan een volledig parcours in het echte verkeer rijden en hij/zij kan daarbij:

rechts afslaan, 
links afslaan,
een andere fietser veilig inhalen, 
veilig rond een hindernis rijden,
voorrang aan rechts geven,
voorrang geven aan een kruispunt met een voorrangsbord, 
een kruispunt met een bevoegd persoon oversteken,
een kruispunt met verkeerslichten oversteken,
een kruispunt oversteken waar hij/zij voorrang geven.
 

!!! Wij verwachten dat alle leerlingen die voor dit examen slagen, genoeg vaardigheden bezitten om zelfstandig en op een veilige manier doorheen Schoten te fietsen.